Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ

  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА Аудит

Аудиторська фірма ОЛГА Аудит

Історія
Принципи діяльності
Персонал
Контакти

Про компанію ОЛГА Аудит

14 травня 1997 року була заснована Аудиторська фірма ОЛГА Аудит (Ліцензія Аудиторської Палати України №001767). Сьогодні професійну діяльність здійснює на підставі Свідоцтва АПУ №1767 від 30.03.2001.

Основною метою нашої діяльності є мінімізація ризиків підприємницької діяльності Клієнта у межах чинного законодавства України. Ми прагнемо створення і впровадження єдиних діючих стандартів фінансового й управлінського обліку, аналізу і контролю.

Аудиторські перевірки , які ми проводимо, дозволяють встановити вірогідність фінансової звітності фірми й оптимізувати її витрати. Таке співробітництво, засноване на суворій конфіденційності, додає керівникові впевненості щодо правильного ведення обліку і відсутності неточностей і помилок у податковому, бухгалтерському й управлінському обліку, що, у свою чергу, дозволяє уникнути санкцій з боку контролюючих та інших органів.

Наша компанія допомагає визначити і мінімізувати ризики господарської діяльності, налагодити податкове планування, оцінити ефективність прийняття того або іншого рішення, надає юридичну підтримку в судах та інших державних органах, пропонує інші послуги.

Про якість і професіоналізм нашої роботи свідчить постійне збільшення кількості Клієнтів, з якими у нас складаються довірчі відносини, засновані на цілковитому дотриманні норм професійної етики.

Запорукою успіху в бізнесі є гра за твердими правилами, де покладатися на випадок неприйнятно. 

Рівень кваліфікації наших фахівців підтверджено Сертифікатами аудиторів і Свідоцтвом про право заняття адвокатською діяльністю. Кожний співробітник несе відповідальність за результати своєї діяльності.

Аудиторська компанія ОЛГА Аудит  - це не тільки команда однодумців, ми - команда професіоналів. Обслуговування Клієнта здійснюється не окремим фахівцем, а всією командою сукупно. Персонал нашої фірми знаходиться у безперервному процесі підвищення кваліфікації. Регулярно проводяться внутрішні тренінги і семінари. Рівень керівних співробітників дозволяє їм брати участь у тренінгах у якості ведучих, а також надавати юридичні та консультаційні послуги у складі жюрі різних національних конкурсів

Організація та постановка бухгалтерського обліку

 Аудитори та бухгалтери компанії ОЛГА Аудит  надають Клієнтам послуги щодо організації (постановки) бухгалтерського обліку, а саме допомагають Клієнту розробити та впровадити єдину облікову політику підприємства. Ця послуга включає побудову моделі облікової політики - тобто детальну розробку концепції облікової політики, доробку розробленого варіанту облікової політики – а саме, узгодження з Клієнтом розробленого проекту облікової політики, враховуючи його пропозиції та зауваження; складання узгодженого кінцевого варіанту облікової політики шляхом оформлення цілісного проекту облікової директиви з відповідними додатками з урахуванням зауважень Клієнта та відповідних доробок.

Податкове планування

Податкові консультанти та аудитори компанії ОЛГА Аудит  детально знайомляться з бізнес-процесами та обліковою політикою Клієнта та пропонують варіанти оптимальних рішень у сфері оподаткування та варіанти зменшення ризиків у сфері оподаткування. Ці рішення спрямовані на зниження податкових зобов’язань Клієнта, для чого розробляються ефективні та дієві підходи та інструменти. Інструментами податкової оптимізації може бути використання податкових пільг, законодавства про уникнення подвійного оподаткування, різноманітних договорів тощо.

Аудиторські послуги

Сертифіковані аудитори компанії ОЛГА Аудит перевіряють дані бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності суб'єкта господарювання та висловлюють незалежну думку про їхню достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законодавства України, національним або міжнародним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам (внутрішнім положенням суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Наші аудитори  надають інші аудиторські послуги, зокрема, з в едення та відновлення бухгалтерського обліку, надання консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертиза і оцінка стану фінансово-господарської діяльності, огляди фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та П(С)БО, компіляція фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та П(С)БО та інші види економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання.


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet каталог фирм, предприятий, товаров и услуг УкраиныКонсалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ